Aktualności


Budowa indywidualnego węzła cieplnego dla nieruchomości Grottgera 6

23.02.2018

Z inicjatywy Wspólnoty Grottgera 6 Veolia Energia S.A. sfinansowała i wybudowała dla Wspólnoty indywidualny węzeł cieplny wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotychczas budynek korzystał z węzła grupowego, który obsługiwał kilka nieruchomosci. Budowa węzła indywidualnego była konieczna ze względu na powtarzające się trudności w korzystaniu węzła grupowego (braki przejrzystych zasad rozliczeń za wykorzystane ciepło pomiędzy Wspólnotami, częste przerwy w dostawie ciepła etc.). Przygotowanie budowy węzła indywidualnego wymagało szeregu rozmów i bieżących uzgodnień z przedstawicielami Veolia Energia S.A., uruchomienia specjalnej procedury wykonawczej oraz koordynacji prac kilku zaangażowanych zespołów (wykonawca węzła, wykonawca przyłacza, ekipy elektryczne, remontowe, hydrauliczne). 

Udział w szkoleniu dot. rozliczania wspólnot mieszkaniowych w aspekcie finansowym

06.12.2017

W dniu 1 grudnia br. pracownicy działu księgowego EDYL uczestniczyli w szkoleniu "Roczne rozliczanie wspólnot mieszkaniowych w aspekcie finansowym". Istotnym elementem szkolenia było omówie aktualnych problemów występujących w rozliczaniu wspólnot, w szczególności:

  • wspólnota mieszkaniowa, a podatek dochodowy od osób prawnych (problem lokali użytkowych w świetle ostatnich interpretacji NSA),
  • rozliczanie świadczeń medialnych oraz 
  • VAT we wspólnotach (przekroczenie limitu uprawniającego do zastosowania przez Wspólnotę Zwolnienia, anjnowsze interpretacje organów pofatkowych, konieczność rejestracji wspólnoty jako czynnego podatnika VAT)

Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę 4EDU.

Udział EDYL w szkoleniu Jednolity Plik Kontrolny

10.11.2017

W związku z wprowadzeniem nowych wymogów sprawozdawczymi dla podatników (w tym dla Wspólnot Mieszkaniowych), w dniu 3 listoapda br. dział księgowy EDYL uczestniczył w szkoleniu "Jednolity Plik Kontrolny. Zmiany w kontroli skarbowej". Szkolenie zostało zorganizowane w ramach cyklu SAGE Academy. Główne tematy omawiane podczas szkolenia to:

  • Oczekiwania Ministerstwa Finansów wobec wprowadzenia JPK
  • Konsekwencje niezastosowania się do wymagań MF wynikających z JPK
  • Omówienie struktur JPK
  • Przygotowanie i wysyłka struktur JPK
  • Audyt procesów biznesowych pod kątem poprawnego generowania JPK
  • Narzędzia wspierające w przygotowaniu i wysyłce

 

 

Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Rejtana 2

30.10.2017

W ostatnim miesiącu Wspólnota Mieszkaniowa Rejtana 2 wykonała dwie ważne inwestycje – wymianę instalacji c.o. oraz wyeliminowanie przyczyny powstawania zapadliska przed budynkiem.

Po przeprowadzonej przez Wspólnotę wymianie instalacji c.o., na wniosek Wspólnoty Veolia wszczęła procedurę wymiany wyeksploatowanych wymienników ciepła c.o. i pompy c.o.. Powyższe prace zapewnią Mieszkańcom zwiększenie komfortu termicznego w lokalach i obniżą koszty ogrzewania nieruchomości.

Po wykonaniu specjalistyczną kamerą inspekcji spustu rynnowego w zapadniętej części chodnika okazało się, że należy wymienić część skorodowanej i nieszczelnej rury spustowej. Prace zostały wykonane sprawnie  umożliwiając Mieszkańcom swobodne i bezpieczne korzystanie z podwórka.

Nowa usługa dla Mieszkańców - serwis techniczny w lokalach

20.10.2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców administrowanych przez nas nieruchomości, wprowadziliśmy nową usługę polegającą na wykonywaniu prac technicznych w indywidualnych lokalach. Serwis techniczny obejmuje takie dziedziny jak elektryka, hydraulika, malowanie oraz remonty, usługi ślusarskie, szklarskie, usługi "złotej rączki" oraz inne nietypowe jak prace jak np. skręcanie mebli. Korzystając z bazy sprawdzonych i solidnych wykonawców zapewniamy wysoki poziom usług, terminowość oraz gwarancję konkurencyjnych cen.

 

Docieplenie stropu garaży podziemnych w budynku przy ul. Kwadratowej 2

20.10.2017

W garazu podziemnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Kwadratowej 2 w Józefosławiu wykonane zostało docieplenie stropu styropianem grubości 100 mm. Docieplenie znacznie ograniczy utratę ciepła przez budynek oraz poprawi komfort cieplny mieszkańców lokali znajdujących się bezpośrednio nad garażem. 

Wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Puławskiej 138

31.08.2017

W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Puławska 138 wykonana została izolacja fundamentów od strony podwórza. Izolacja zapobiegła przenikaniu wilgoci z zewnątrz budynku, co poskutkowało natychmiastowym osuszeniem ścian piwnic, zabezpieczeniem przed niszczeniem i poprawą komfortu użytkowania piwnic przez Mieszkańców.

Udział w XVIII Kongresie Zarządców Nieruchomości

01.06.2017

Kongres odbył się 30 maja 2017 r. i  został zorganizowany przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. Tematyka kongresu dotyczyła praktycznych rozwiązań wspomagających zarządzanie nieruchomościami (m.in. mobilne technologie w zarządzaniu nieruchomościami, osiedlowe systemy parkingowe, efektywne zarządzanie finansami Wspólnot Mieszkaniowych). Druga część kongresu została poświęcona merytorycznemu panelowi "Wyodrębnienie lokalu w spółdzielni mieszkaniowej – przekształcenie we wspólnotę".

Podwyższenie przewodów wentylacyjnych na dachu budynku na wys. wymaganą przepisami prawa budowla

17.01.2017

Wykonanie podwyższenia przewodów wentylacyjnych na budynku przy ul. Kwadratowej 2, tak aby wysokość przewodów ponad kalenicę dachu spełniała normy budowlane i tym samym zapewniała prawidłową wydajność wentylacji grawitacyjnej. 

Docieplenie północno-wschodniej elewacji budynku przy ul. Spacerowej 20

14.11.2016

W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Spacerowa 20 wykonany został remont (wraz z dociepleniem) północno-wschodniej ściany elewacji. W związku z wpisem budynku do Gminnej Ewidencji Zabytków, dla przeprowadzenia remontu konieczna była zgoda Konserwatora Zabytków. Początkowo Konserwator nie zgadzał się na ocieplenie ściany argumentując powstaniem zbyt głębokich wnęk okiennych. Ostatecznie konserwator zgodę wydał - ustalono użycie cieńszego styropianu o lepszych parametrach.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej