Aktualności


Wymiana drzwi wyjściowych na dach w budynku przy ul. Dolnej 21b

05.09.2016

W budynku przy ul. Dolnej 21b wymienione zostały cztery drzwi prowadzące z klatek schodowych na dach budynku. Nowe drzwi zastąpiły wyeksploatowane drzwi drewniane. Nowe drzwi nie tylko zapewniają bezpieczeństwo użytkowania budynku, lecz także - dzięki zastosowanym technologiom - ograniczą utratę ciepła w nieruchomości. 

Udział w szkoleniu "Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej".

28.06.2016

Udział pracowników działu księgowego EDYL w szkoleniu "Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej w świetle ostatnich zmian. Przegląd interpretacji". Program szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Wspólnota a podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy a zaliczki wnoszone przez właścicieli, pożytki we Wspólnocie, podatek dochodowy od lokali niemieszkalnych, podatek dochodowy a orzecznictwo, podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzenia zarządu, zatrudnianie pracownika przez Wspólnotę, obowiązki wobec US, podatek dochodowy od osób fizycznych a orzecznictwo, Wspólnota a VAT, VAT a świadczenia medialne i problem ostatnich interpretacji, podatek VAT a orzecznictwo, podatek od nieruchomości od części wspólnych.

Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Dolnej 21b

22.06.2016

W administrowanym przez EDYL budynku przy ul. Dolnej 21b została dokonana wymiana pionów kanalizacji. Dzięki współpracy z zaufanym wykonawcą, stoworzeniu precyzyjnego harmonogramu prac oraz skutecznej akcji informacyjnej wśród mieszkańców, remont został przeprowadzony sprawnie i w sposób możliwie najmniej angażujący czas właściceli lokali. 

Montaż filtrów wody za wodomiarem głównym

17.06.2016

W  budynkach przy ul. Spacerowej 10, Spacerowej 20 oraz Woronicza 40 za wodomiarem głównym zamontowane zostały filtry wody wpływającej do budynków. Celem montażu filtrów jest zatrzymanie wszelkich nieczystości / osadów, które mogłyby wpłynąć na przyspieszone zużycie łopatek w wodomiarach indywidualnych oraz zapychać sitka w wylewkach kranów. 

Kompleksowy remont elewacji i dachu budynku przy ul. Nowolipie 17.

17.06.2016

Administrowany przez nas budynek, który jest objęty nadzorem konserwatora zabytków, przeszedł kompleksowy remont elewacji oraz pokrycia dachowego. W ramach remontu elewacji odtworzono zabytkową dekorację  oraz odwzorowano oryginalną kolorstykę budynku. W celu ochorny odnowionej elewacji Wspólnota zainstalowała nowoczesnej klasy system nadzoru wizyjnego. 

Udział w XVI Kongresie Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych

17.06.2016

Kongres został zorganizowany przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. Tematyka kongresu obejmowała m.in. efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - nowatoriskie rozwiązania w zakresie oprogramowania i systemów IT, ocieplenia stropodachów i piwnic, wdrożenie i funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. 

Artystyczny mural na elewacji budynku przy ul. Lub

16.05.2016

W ramach Festiwalu Grzesiuka zorganizowanego przez Teatr Baza w dn. 6-8 maja 2016 r., na administrowanym przez EDYL budynku przy ul. Lubkowskiej 7/9 powstał mural upamiętniający postać Stanisława Grzesiuka. Dzięki muralowi budynek zyskał atrakcyjny wygląd i stał się wizytówką okolicy. Autorom dzieła serdecznie gratulujemy!

mural

Doszczelnienie instalacji gazowej metodą polimeryzacji.

22.02.2016

Metoda zastosowana na jednej z administrowanych przez nas nieruchomości pozwoliła uszczelnić całą instalację gazową, od zaworu głównego do odbiorników gazu, eliminując wszystkie nieszczelności. W zastosowanej metodzie polimer wnika w połączenia gwintowe pod ciśnieniem ok. 7 barów i uszczelnia je w sposób trwały i niezawodny. Powłoka uszczelniająca nie podlega starzeniu się. Jest niewrażliwa na wibracje i odkształcenia konstrukcji budynku.

Wydzierżawienie od Zarządu Mienia Skarbu Państwa t

22.02.2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców odnośnie estetyki terenu zielonego wokół nieruchomości, podjęliśmy działania, których efektem było wydzierżawienie terenu wokół budynku i zagospodarowanie go zgodnie z wolą mieszkańców - na wydzierżawionym terenie zostały posadzone kwiaty i krzewy. W procedurze przetargowej wskazaliśmy właścicielowi terenu przepis, dzięki czemu stawka za dzierżawę została obniżona 10-krotnie w porównaniu do stawki rozpisanej pierwotnie w dokumentacji przetargowej.

Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez wykreślenie hipotek bankowych.

22.02.2016

Sąd Rejonowy w Piasecznie dokonał wykreślenia z księgi wieczystej nieruchomości przy ul. Kwadratowej 2 w Józefosławiu, hipotek ustanowionych w 2000 r. na rzecz Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. Praktyczną konsekwencją wykreślenia hipotek jest eliminacja podstaw prawnych, na których banku mógłby oprzeć ew. roszczenia w stosunku do właścicieli lokali do spłaty kredytu zaciągniętego przez ówczesną spółdzielnię na budowę nieruchomości, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności lokali dla potencjalnych nabywców. Największą trudnością w sprawie był brak precedensów w podobnych postępowaniach, skomplikowany stan prawny przepisów i konieczność powoływania się na nieobowiązujące już regulacje. Intensywna współpraca z zaufaną kancelarią prawną przyniosła bardzo dobry efekt.”

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej