Aktualności


Wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Puławskiej 138

31.08.2017

W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Puławska 138 wykonana została izolacja fundamentów od strony podwórza. Izolacja zapobiegła przenikaniu wilgoci z zewnątrz budynku, co poskutkowało natychmiastowym osuszeniem ścian piwnic, zabezpieczeniem przed niszczeniem i poprawą komfortu użytkowania piwnic przez Mieszkańców.

Udział w XVIII Kongresie Zarządców Nieruchomości

01.06.2017

Kongres odbył się 30 maja 2017 r. i  został zorganizowany przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. Tematyka kongresu dotyczyła praktycznych rozwiązań wspomagających zarządzanie nieruchomościami (m.in. mobilne technologie w zarządzaniu nieruchomościami, osiedlowe systemy parkingowe, efektywne zarządzanie finansami Wspólnot Mieszkaniowych). Druga część kongresu została poświęcona merytorycznemu panelowi "Wyodrębnienie lokalu w spółdzielni mieszkaniowej – przekształcenie we wspólnotę".

Podwyższenie przewodów wentylacyjnych na dachu budynku na wys. wymaganą przepisami prawa budowla

17.01.2017

Wykonanie podwyższenia przewodów wentylacyjnych na budynku przy ul. Kwadratowej 2, tak aby wysokość przewodów ponad kalenicę dachu spełniała normy budowlane i tym samym zapewniała prawidłową wydajność wentylacji grawitacyjnej. 

Docieplenie północno-wschodniej elewacji budynku przy ul. Spacerowej 20

14.11.2016

W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Spacerowa 20 wykonany został remont (wraz z dociepleniem) północno-wschodniej ściany elewacji. W związku z wpisem budynku do Gminnej Ewidencji Zabytków, dla przeprowadzenia remontu konieczna była zgoda Konserwatora Zabytków. Początkowo Konserwator nie zgadzał się na ocieplenie ściany argumentując powstaniem zbyt głębokich wnęk okiennych. Ostatecznie konserwator zgodę wydał - ustalono użycie cieńszego styropianu o lepszych parametrach.

Uzyskanie w PKO BP indywidualnych warunków obsługi rachunków bankowych dla Wspólnot Mieszkaniowych

11.10.2016

Część z współpracujących z EDYL Wspólnot Mieszkaniowych korzysta z oferty banku PKO BP. W wyniku rozmów prowadzonych z ww. bankiem uzyskaliśmy dla Wspólnot Mieszkaniowych indywidualne, korzystne warunki prowadzenia i obsługi konta bankowego. Uzyskanie indywidualnych warunków możliwe było dzięki długoletniej współpracy z bankiem oraz dużej liczbie obsługiwanych rachunków.

EDYL laureatem konkursu „Lider Rynku Nieruchomości - Zarządca Roku 2016”

06.10.2016

Jest nam niezwykle miło poinformować, że nasza firma została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Lider Rynku Nieruchomości - Zarządca Roku 2016”. Konkurs został zorganizowany przez redakcję miesięcznika „Administrator” i portal zarządzania nieruchomościami - Administrator24.info. Jury konkursu doceniło m.in.  obowiązujące w naszej firmie procedury w zakresie obsługi Wspólnot Mieszkaniowych oraz wysiłek włożony w dynamiczny rozwój firmy w ciągu ostatnich kilku lat. Był to pierwszy tego typu konkurs w branży zarządców nieruchomości w Polsce. Wręczenie nagród miałomiejsce 19 października br. podczas VI Forum Zarządców Nieruchomości Lokum Expo w Kielcach. Relacja z wydarzenia dostępna jest tutaj.

 

 

Eliminacja zagrzybienia przewodów kominowych

10.11.2016

W wyniku błędów popełnionych na etapie budowy nieruchomości skropliny z pieców dwufunkcyjnych w lokalach budynku przy ul. Kwadratowej 2 zostały skierowane do wewnątrz przewodów kominowych, co skutkowało ich stałym zawilgoceniem i zagrzybieniem. W wielu miejscach grzyb przedostawał się do wewnątrz lokali powodując zagrożenie dla zdrowia Mieszkańców. W celu eliminacji zawilgocenia przewodów kominowych zostały wykonane zbiorcze piony PCV, do których podłączono odpływające z indywidualnych pieców skropliny. Następnie przewody kominowe zostały osuszone oraz kompleksowo odgrzybione. Trudnością w realizacji prac było zapewnienie dostępu do każdego z lokali w nieruchomości. Zostało to osiągnięte dzięki sprawnej i przeprowadzonej ze stosownym wyprzedzeniem akcji informacyjnej wśród Mieszkańców.

Naprawa chodnika prowadzącego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Spacerowa 10

06.10.2016

W wyniku konsekwentnie podejmowanych działań doprowadziliśmy do generalnego remontu chodnika prowadzącego do budynku przy ul. Spacerowej 10. Teren, na którym położony jest chodnik, nie należy do Wspólnoty. Podmiotem odpowiedzialnym za remont była Gmina. Potrzebę remontu chodnika zgłaszaliśmy gminie m.in.  metodą tradycyjną – pisma wysyłane pocztą, jak również poprzez aplikację mobilną - Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, gdzie przyjmowane są zgłoszenia interwencyjne oraz wnioski i pomysły związane z życiem miasta. Każdemu zgłoszeniu nadany jest właściwy numer, pod którym możma sprawdzić aktualny status sprawy.

Wymiana drzwi wyjściowych na dach w budynku przy ul. Dolnej 21b

05.09.2016

W budynku przy ul. Dolnej 21b wymienione zostały cztery drzwi prowadzące z klatek schodowych na dach budynku. Nowe drzwi zastąpiły wyeksploatowane drzwi drewniane. Nowe drzwi nie tylko zapewniają bezpieczeństwo użytkowania budynku, lecz także - dzięki zastosowanym technologiom - ograniczą utratę ciepła w nieruchomości. 

Udział w szkoleniu "Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej".

28.06.2016

Udział pracowników działu księgowego EDYL w szkoleniu "Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej w świetle ostatnich zmian. Przegląd interpretacji". Program szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Wspólnota a podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy a zaliczki wnoszone przez właścicieli, pożytki we Wspólnocie, podatek dochodowy od lokali niemieszkalnych, podatek dochodowy a orzecznictwo, podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzenia zarządu, zatrudnianie pracownika przez Wspólnotę, obowiązki wobec US, podatek dochodowy od osób fizycznych a orzecznictwo, Wspólnota a VAT, VAT a świadczenia medialne i problem ostatnich interpretacji, podatek VAT a orzecznictwo, podatek od nieruchomości od części wspólnych.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej