Zaloguj się do strefy mieszkańca Zgłoś usterkę

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – WARSZAWA


Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami - Warszawa

Oferujemy usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami na terenie Warszawy i okolic. Wspólnotgom mieszkaniowym i właścicielom nieruchomości zapewniamy obsługę administracyjną, księgową, prawną i techniczną. Działamy według standardów i rozwiązań wypracowanych w oparciu o własne doświadczenia zdobyte na przestrzeniu ponad 20 lat pracy zarządcy nieruchomości.

Skuteczny zarządca nieruchomości

Administrowanie nieruchomościami to dynamiczny proces, który wymaga dyspozycyjniości, inicjatywy i konsekwencji w realizacji założonych celów. Dysponujemy sprawdzonymi rozwiązaniami na typowe problemy związane z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej. Ponadto, bazując na naszym doświadczeniu, jako skuteczny administrator potrafimy zarekomendować rozwiązania optymalne dla danej nieruchomości. Na tych filarach budujemy trwałe relacje z właścicielami zarządzanych przez nas obiektów.

Oferta na administrowanie nieruchomościami – Warszawa i okolice

Naszą ofertę kierujemy do wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, osiedli i właścicieli prywatnych – osób fizycznych oraz firm i instytucji. Zakres naszych usług to m.in.:

  • kompleksowa obsługa administracyjna i księgowa nieruchomości, w tym m.in. prowadzenie wszelkich spraw techniczno-organizacyjnych nieruchomości, prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz prowadzenie ewidencji opłat uiszczanych przez właścicieli lokali 
  • kompleksowa obsługa techniczna, w tym m.in. organizowanie kontroli okresowych, robót konserwacyjnych i remontowych, przygotowywanie zapytań ofertowych, nadzór nad przebiegiem prac, odbiory, zapewnienie usług inspektora nadzoru budowlanego
  • kompleksowa obsługa prawna w postaci bieżących porad prawnych - wstępna ocena prawna zaistniałych zdarzeń oraz rekomendacja dalszych działań dla Wspólnoty
  • na początku współpracy - audyt kosztów utrzymania nieruchomości, wskazanie potencjalnych możliwości obniżenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a tym samym opłat ponoszonych przez właścicieli / członków wspólnoty
  • stały monitoring stanu zadłużenia lokali i prowadzenie regularnych działań windykacyjnych
  • zapewnienie właścicielom lokali wielofunkcyjnej Internetowej Strefy Mieszkańca (https://kartotekaonline.pl/)
  • serwis techniczny w indywidualnych lokalach – jest to nowa usługa EDYL skierowana do Mieszkańców administrowanych przez nas nieruchomości.

Oferujemy pełne zaangażowanie, wsparcie i kompleksowe administrowanie nieruchomościami w Warszawie. Szczegółolwy zakres świadczonych przez nas usług zależy jednak zawsze od konkretnych potrzeb danej nieruchomości. Otwartość na potrzeby i problemy właścicieli zarządzanych przez nas obiektów pozwoliła nam zbudować reputację zaufanego zarządcy nieruchomości.

Dlaczego warto powierzyć administrowanie firmie EDYL?

W Warszawie jest wiele firm zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy i właściciele budynków mogą wybierać najlepszego partnera, biorąc pod uwagę takie czynniki jak doświadczenie, liczba obsługiwanych nieruchomości, rekomendacje czy wreszcze cena za usługę.

EDYL jest jedną z najbardziej doświadczonych firm w branży – działamy od roku 1997. Prowadzenia firmy opieramy się na kluczowej zasadzie, zgodnie z którą administratorzy oraz osoby z działu księgowego nie są przyporządkowani do obsługi nadmiernej liczby budynków. Niska rotacja naszego personelu sprawia, że dla każdej nieruchomosci dykowany jest jeden stały administrator i jedna stała księgowa. Ponadto nad każdym z administrowanych przez nas budynków bezpośredni i stały nadzór sprawuje jeden właścicieli firmy. Jak wynika z naszego doświadczenia, takie rozwiązanie pozwala osiągnąć wysoki, zgodny z wewnętrznymi procedurami EDYL, standard obsługi wspólnot. Zdjęcia niektórych z administrowanych przez nas nieruchomości znajdują się TU.

W październiku 2016 r. firma EDYL została laureatem konkursu „Lider Rynku Nieruchomości - Zarządca Roku 2016”. Konkurs został zorganizowany przez redakcję miesięcznika „Administrator” i portal Administrator24.info - zarządzanie nieruchomościami. Jury konkursu doceniło sposób organizacji biura administracji i przyjęty przez nas model zarządzania nieruchomościami, tj. m.in. obowiązujące w naszej firmie procedury w zakresie obsługi Wspólnot Mieszkaniowych oraz wysiłek włożony w dynamiczny rozwój firmy w ciągu ostatnich kilku lat. 

Poprzez stały rozwój dążymy do tego, aby hasło "najlepszy administrator nieruchomości w Warszawie" było synonimem marki EDYL.

Jak wygląda współpraca z EDYL w zakresie administrowania nieruchomościami?

  • Stały Administrator

Każdy nasz Klient ma przypisanego Administratora, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomością i z którym pozostaje z Zarządem i mieszkańcami w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym – w przypadku awarii: przez 24 godz. na dobę. Co ważne, nasi administratorzy to osoby związane z firmą od wielu lat. Inaczej niż w przypadku wielu nowych lub dużych firm, administratorzy EDYL dobrze znają nieruchomości, które znajdują się pod ich opieką: ich specyfikę, indywidualne zasady współpracy z Zarządami, lokatorów, historię techniczną i finansową budynków. Umożliwia to efektywną pracę na rzecz nieruchomości i sprawną obsługę mieszkańców. Wszyscy nasi administratorzy stale uczestniczą w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Posiadamy również licencję Zarządcy Nieruchomości.

  • Zintegrowana obsługa księgowa

Obsługa księgowa nieruchomości jest prowadzona przez wewnętrzny dział księgowy EDYL. Administratorzy i pracownicy działu księgowego pracują w tym samym biurze. Takie rozwiązanie zapewnia bezpoiśredni i stały przepływ informacji, w tym możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich kwestii dotyczących płatności.  Wnaszej ocenie jest to jeden z elementów, który pozytywnie wpływa na jakość obsługi nieruchomości i satysfakcję naszych Klientów.

  • Internetowa Strefa Mieszkańca

To intuicyjne i bardzo funkcjonalne narzędzie dla mieszkańców, zarządów i właścicieli budynków - dostępne 24 godz. na dobę. Zawiera szereg użytecznych funkcji, m.in.: dla każdego z lokali  - wykaz aktualnego stanu rozliczeń ze Wspólnotą, możliwość głosowania uchwał Wspólnoty on-line, wykaz zadłużonoych lokali - funkcja dostępna dla Zarządu Wspólnoty, możliwość przeprowadzania ankiet wśród mieszkańców. 

Użytkownicy Internetowej Strefy Mieszkańca chwalą sobie prostotę i szybkość usługi dostępnej on-line.

Państwa dane są bezpieczne - pełna implementacja RODO 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) zmodyfikowaliśmy obowiązujące w EDYL zasady dotyczące ochrony danych. Celem zmian było wprowadzenie optymalnego i zgodnego z wymogami RODO sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe. Zmiany obejmują wdrożenie zarówno środków technicznych (takich jak np. dodatkowe zabezpieczenia informatyczne danych przechowywanych w formie elektronicznej)  jak i organizacyjnych (np. wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osób powierzających nam swoje dane, szkolenia dla pracowników, wprowadzenie wewnętrznej Polityki Ochrony Danych). Państwa dane są w EDYL bezpieczne. 
0 lat

doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami


0

liczba remontów przeprowadzonych w latach 2014–2016


0

liczba administrowanych obiektów


0 lat

średni staż pracy administratorów


0 m²

łączna powierzchnia obiektów


0

łączna liczba lokali


REFERENCJE


OFERTA


wspólnoty mieszkaniowe

Zapoznaj się z ofertą

wspólnoty mieszkaniowe

 

deweloperzy

Zapoznaj się z ofertą

deweloperzy

 

Części wspólne osiedli

Zapoznaj się z ofertą

Części wspólne osiedli

 

Nieruchomości prywatne

Zapoznaj się z ofertą

Nieruchomości prywatne

 

STREFA MIESZKAŃCA


Zaloguj się, by uzyskać dostęp do salda swoich rozliczeń, informacji o aktualnej wysokości i składnikach opłat oraz treści uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej. Strefa Mieszkańca umożliwia również oddanie głosu pod uchwałami.

zaloguj więcej

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej