Strefa mieszkańca


Sprawdź status swoich rozliczeń ze Wspólnotą

Strefa mieszkańca to przejrzysty serwis internetowy umożliwiający natychmiastowy dostęp do: 

  • informacji o aktualnej wysokości i składnikach opłat (eksploatacja, media, fundusz remontowy),
  • informacji o stanie rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową (zaksięgowane wpłaty, ew. istniejące zaległości),
  • treści uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • tablicy ogłoszeń dotyczącej bieżących spraw z życia Wspólnoty Mieszkaniowej.

Strefa mieszkańca umożliwia również właścicielom lokali głosowanie pod uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej. Uchwały poddane pod głosowanie widoczne są w zakładce „Głosowania”. Głosy oddawane są poprzez wybór opcji „ZA” lub „PRZECIW”. Głosowanie zamykane jest automatycznie, gdy uchwała uzyskała wymaganą większość głosów. Po zakończonym głosowaniu, dla celów ewidencyjo-dowodowych administrator generuje raport z głosowania. 

Logowanie do serwisu odbywa się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, które są dostarczane przez administrację.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej