Aktualności


Udział w szkoleniu "Podatki Wspólnoty mieszkaniowej 2019/2020"

24.12.2019

W dniu 5 grudnia br. pracownicy działu księgowego EDYL uczestniczyli w szkoleniu "Podatki 2019/2002 oraz obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowych - najnowsze zmiany".
Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnia jak: odsprzedaż mediów przez wspólnotę, a obowiązek VAT, obowiązki wspólnoty będącej niezarejestrowanym podatnikiem - zmiany, prawo, przecznictwo, praktyka, przełom w przecznictwie w zakresie obowiązku zarejestrowania wspólnoty jako podatnika VAT, obowiązki wspólnoty będącej podatnikiem VAT, mechanizm podzielonej płatności w warunkach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, refakturowanie pśrednictwa w dostawie mediów do lokali, obowiązki wspólnoty w podatku dochodowym, ewidencja podatkowa na potrzeby podatku dochodowego.

Udział w szkoleniu "Rozliczenie roczne Wspólnoty Mieszkaniowej"

24.12.2019

W dniu 29 listopada br. pracownicy działu księgowego EDYL wzieli udział w szkoleniu "ROZLICZENIE ROCZNE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ z uwzględnieniem prawa podatkowego i obowiązki wspólnoty na kolejny rok obrotowy (wpływ prawa podatkowego na rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej)".
Podczas szkolenia omawiane były m.in. takie zagadnienia jak roczne sprawozdanie zarządu wspólnoty (m.in.  sprawozdanie podatkowe CIT 8), plan finansowo-gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej – budżet (m.in. ustalanie zaliczki na koszty eksploatacyjne, opłaty na fundusz remontowy, zaliczki na media – różne systemy rozliczeń), podatki a rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej (VAT – w tym m.in. wynajem części wspólnych, koszty utrzymania części wspólnych, koszty administrowania, VAT a media – rozbieżne podejście Ministerstwa Finansów i Sądów Administracyjnych, podatek dochodowy od osób prawnych – problem pożytków, lokali użytkowych, lokali nieużytkowych przez mieszkańców nieruchomości, problem hal garażowych, ustalanie zaliczek na CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (opodatkowanie wynagrodzenia zarządu, działalność nierejestrowana, zaliczki na PIT, najem), opłata śmieciowa, podatek od nieruchomości, itp.

Modernizacja oświetlenia w budynku Wspólnoty Kwadratowa C&D

04.10.2019

W garażach podziemnych oraz na klatkach schodowych w budynkach Wspólnoty Kwadratowa C&D została wykonana kompleksowa modernizacja oświetlenia. Tradycyjne świetlówki zostały wymienione na nowoczesne lampy ledowe z wbudowanymi czujkami ruchu. Modernizacja oświetlenia zwiększy komfort użytkowania nieruchomości, zmniuejszy zużycie energii oraz wyeliminuje koszty związane z zakupem i wymianą i serwisem przepalających się świetlówek.

Konferencja - obiekty zabytkowe: adaptacja, rewitalizacja, utrzymanie

04.10.2019

W dniu 26.09.2019 administratorzy EDYL uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Meeting Factory "Obiekty zabytkowe. Adaptracja do współczesnych funkcji użytkowych, rewitalizacja, utrzymanie.". Tematy omawiane podczas konferencji to m.in. prowadzenie remontów w obiektach zabytkowych w kontekście współpracy z Wojewódkim Konserwatorem Zabytków, skuteczne odprowadzanie wody z tarasów obiektw zabytkowych, doposażaniie obiektów w moduł CWU. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na bieżące zagadniania związane z administrowaniem nieruchomościami zabytkowymi.

Wykonanie przyłącza cieplnego, doposażenie budynku w CO i CCWU

04.10.2019

W budynku Wspólnoty Marszałkowska 14 zostało wykonane przyłącze cieplne, nieruchomość została doposażona w CO i CCWU. Nowa inwestycja oznaczała likwidację piecy grzewczych w lokalach, co zwiększyło bezpieczeństwo i komfort użytkowania lokali, wyeliminowało koszty związane z serisem i utrzymaniem piecy, a tym samym wpłynęło na zwiększenie wartości rynkowej lokali.

wezel cieplny

Udział w szkoleniu dot. systemów fotowoltanicznych

05.09.2019

W ostatnim czasie administratorzy EDYL uczestniczyli w kilku szkoleniach dotyczących systemów fotowotanicznych. Dziejsze szkolenie zostało przeprowadzone przed bank PKO BP z udziałem firmy Hymon, która wykonuje kompleksowwe projekty instalacji PV i jest generalnym  wykonawcą elektrowni fotowoltanicznych. Ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej kwestia alternatywnych źródeł energi nabiera dla Wspólnot Mieszkaniowych i właściceli nieruchomości coraz większego znaczenia. Sfinansowanie montażu systemu fotowotanicznego z kredytu umożliwia Wspólnotom Mieszkaniowym usyskanie premii w wysokości do 20% kwoty kredytu. Oszczędności mogą pojawić się juz od pierwszego dnia funkcjonowania inwestycji, gdyż koszt raty kredytu często okazuje się niższy niż wysokość faktury za zużycie energii na częściach wspólnych budynku. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu.

Remont klatki schodowej w budynku Dolna 21B

09.08.2019

W lipcu 2019 r. zakończył się remont pierwszej klatki schodowej w budynku przy ul. Dolnej 21B. Zakres remontu obejmował m.in. kompleksowy remont instalacji elektrycznej oraz domofonowej, modernizację oświetlenia, wykonanie szachtów dla instalacji teletechnicznych, wyrównanie powierzchni ścian i ich pomalowanie, czyszczenie i malowanie balustrad oraz poręczy, a także mechaniczne czyszczenie lastryka.

 

Remont elewacji i balkonów w budynku Kwadratowa 2

09.08.2019

W czerwcu br. zakończył się remont elewacji (wraz z dociepleniem) i balkonów oraz tarasów w budynku przy ul. Kwadratowej 2 w Józefosławiu. W celu zapewnienia kokmpleksowego podejścia prace objęły także modernizację drawniancyh elementów trympanonowych oraz wymianę daszków nad wejściami do klatek schodowych. Zaangażowanie inspektora nazdoru zapewniło Wspólnocie realizację zadania zgodnie z warunkami zamówienia i sztuką budowlaną. Przeprowadzony remont jest kolejnym etapem wieloletniego planu remontowego dla nieruchomości Kwadratowa 2, który został opracoway na początku współpracy Wspólnoty z naszą firmą. 

Remont klatki schodowej w budynku Piaseczyńska 120

02.05.2019

W kwietniu 2019 r. zakończył się kompleksowy remont klatki schodowej oraz piwnic w budynku przy ul. Piaseczyńskiej 120. Zakres remontu obejmował m.in.: zabudowę rur gazowych, tynkowanie i malowanie ścian, położenie płytek gresowych, wkucie okablowania niskich prądów, wykonanie pionów dla instalacji teletechnicznych (tak aby wszelkie instalacje w budynku były ukryte w szachtach), montaż wyłazu dachowego doświetlającego ostatnią kondygnację, modernizację oświetlenia, montaż balustrady ze stali nierdzewnej, wymianę drzwi wejściowych do budynku ze zworą elektromagnetyczną i samozamykaczem z funkcją stopki, wymianę skrzynek pocztowych, parapetów podokiennych oraz naściennych szafek technicznych, a także kompleksową modernizację piwnic (tynkowanie i malowanie ścian, wyrównanie posadzki i malowanie posadzki farbami żywicznymi).

Efekty prac widac na załączonych zdjęciach:

Rozpoczęcie współpracy z Polską Kancelarią Brokerską (PKB)

08.04.2019

W celu zapewnienia możliwie najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia dla administrowanych przez EDYL Wspólnot Mieszkaniowych, z dniem 1 kwietnia 2019 r. EDYL nawiązał współpracę z Polską Kancelarią Brokerską (PKB). PKB specjalizuje się w obsłudze ubezpieczenia mienia i OC Wspólnot Mieszkaniowych. Współpraca przyniosła już pierwsze znakomite efekty: polisy ubezpieczenia zawarte we współpracy z PKB zapewniły znacznie szerszy niż dotychczasowy zakres ochrony przy zachowaniu bądź obniżeniu wysokości składki.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej