Aktualności


Artystyczny mural na elewacji budynku przy ul. Lub

16.05.2016

W ramach Festiwalu Grzesiuka zorganizowanego przez Teatr Baza w dn. 6-8 maja 2016 r., na administrowanym przez EDYL budynku przy ul. Lubkowskiej 7/9 powstał mural upamiętniający postać Stanisława Grzesiuka. Dzięki muralowi budynek zyskał atrakcyjny wygląd i stał się wizytówką okolicy. Autorom dzieła serdecznie gratulujemy!

mural

Doszczelnienie instalacji gazowej metodą polimeryzacji.

22.02.2016

Metoda zastosowana na jednej z administrowanych przez nas nieruchomości pozwoliła uszczelnić całą instalację gazową, od zaworu głównego do odbiorników gazu, eliminując wszystkie nieszczelności. W zastosowanej metodzie polimer wnika w połączenia gwintowe pod ciśnieniem ok. 7 barów i uszczelnia je w sposób trwały i niezawodny. Powłoka uszczelniająca nie podlega starzeniu się. Jest niewrażliwa na wibracje i odkształcenia konstrukcji budynku.

Wydzierżawienie od Zarządu Mienia Skarbu Państwa t

22.02.2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców odnośnie estetyki terenu zielonego wokół nieruchomości, podjęliśmy działania, których efektem było wydzierżawienie terenu wokół budynku i zagospodarowanie go zgodnie z wolą mieszkańców - na wydzierżawionym terenie zostały posadzone kwiaty i krzewy. W procedurze przetargowej wskazaliśmy właścicielowi terenu przepis, dzięki czemu stawka za dzierżawę została obniżona 10-krotnie w porównaniu do stawki rozpisanej pierwotnie w dokumentacji przetargowej.

Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez wykreślenie hipotek bankowych.

22.02.2016

Sąd Rejonowy w Piasecznie dokonał wykreślenia z księgi wieczystej nieruchomości przy ul. Kwadratowej 2 w Józefosławiu, hipotek ustanowionych w 2000 r. na rzecz Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. Praktyczną konsekwencją wykreślenia hipotek jest eliminacja podstaw prawnych, na których banku mógłby oprzeć ew. roszczenia w stosunku do właścicieli lokali do spłaty kredytu zaciągniętego przez ówczesną spółdzielnię na budowę nieruchomości, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności lokali dla potencjalnych nabywców. Największą trudnością w sprawie był brak precedensów w podobnych postępowaniach, skomplikowany stan prawny przepisów i konieczność powoływania się na nieobowiązujące już regulacje. Intensywna współpraca z zaufaną kancelarią prawną przyniosła bardzo dobry efekt.”

Kompleksowy remont okładzin balkonowych w budynku

22.02.2016

W administrowanych przez EDYL budynku przy ul. Kwadratowej 6 w Józefosławiu przeprowadzony został kompleksowy remont balkonów polegający na całkowitym demontażu okładzin balkonowych, osuszeniu płyt balkonowych, usunięcie pleśni i grzybów metodą iniekcji, odtworzeniu okładzin i wykonaniu docieplenia spodów oraz boków balkonów płytami styropianowymi. Remont miał na celu eliminację błędów konstrukcyjnych powstałych w okresie budowy nieruchomości. 

Instalacja na klatkach schodowych nowoczesnych opraw ledowych z czujnikami ruchu.

22.02.2016

W jednym z administrowanych przez nas budynków dokonana została wymiana tradycyjnych opraw żarowych oświetlenia klatek schodowych włączanego przyciskami, na nowoczesne oprawy ledowe z czujkami ruchu. Spodziewana jest duża oszczędność energii elektrycznej. Ponadto zwiększona została wygoda użytkowania klatek schodowych (samoczynne załączanie)

Eliminacja przesiąkania podciągania kapilarnego w garażu podziemnym.

22.02.2016

W budynku położonym na terenie z utrzymującym się stale wysokim stanem wód gruntowych zostały wykonane prace, których celem była eliminacja podciągania kapilarnego, hydrofobizacja ścian i odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych mających na celu prawidłowe funkcjonowanie ścian w przyszłości. Prace były wykonane z zastosowaniem renomowanych materiałów firm Remmers i Koester. Eliminacja usterki technologicznej budynku trwale poprawiła estetykę części wspólnych oraz zwiększyła komfort użytkowania garażu i klatek schodowych.”

Wymiana tradycyjnych żarówek na klatkach schodowych na ledowe.

22.02.2016

W jednym z administrowanych przez nas budynków  tradycyjne żarówki w oprawach oświetleniowych na klatkach schodowych zostały wymienione na oświetlenie ledowe. Spodziewana jest duża oszczędność energii elektrycznej.

Wymiana bramy do garażu podziemnego.

22.02.2016

W jednym z administrowanych przez nas budynków została zainstalowana przemysłowa brama firmy Horman. Dla wygody użytkowników garażu przyjęto rozwiązanie, które nie wymaga przeprogramowania pilotów do zdalnego otwierania bramy. 

Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Kwadra

22.02.2016

W budynku przy ul. Kwadratowej 3 zostało wykonane odświeżenie (wyrównanie nierówności i malowanie) sześciu klatek schodowych. Miejsca szczególnie narażone na zabrudzenia zostały zabezpieczone lamperią z lakieru bezbarwnego.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej