Aktualności


Udział w szkoleniu "Rozliczenie roczne Wspólnoty Mieszkaniowej"

21.12.2020

W dniu  15 grudnia a br. dział księgowy EDYL uczestniczył w szkoleniu "Roczne rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej z punktu widzenie Ustawy o Własności Lokali i prawa bilansowo-podatkowego". Na szkoleniu omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.:

 • zasady tworzenia i wymogi związane z rocznym sprawozdaniem zarządu wspólnoty i planem finansowo-gospodarczym,
 • funkcjonowanie wspólnot mieszkanowych w trakcie pandemii (ograniczenia, możliwości etc.),
 • szeroko omówiona została tematyka rozliczeń wspólnot w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT - fakturowanie mediów, najmu, status wspólnoty jako podatnika VAT (najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe).

Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr. Ewę Spigarską w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez 4EDU.

Udział w szkoleniu - rozliczanie mediów we wspólnotach i zmiany w VAT

25.09.2020

W dniu 9 września br. dział księgowy EDYL uczestniczył w szkoleniu "Aspekty finansowo-podatkowe rozliczania mediów w praktyce i zmiany w podatku VAT". Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.

 • istoty świadczeń medialnych,
 • regulacji prawnych, (taryfy, zasady rozliczeń z dostawcą mediów),
 • podziału finansowego kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków,
 • zasad finansowego rozliczania energii cieplnej w zależności od źródła dostawy (dostawca zewnętrzny),
 • kosztów energii zużytej na potrzeby lokali,
 • kluczy rozliczeniowe dla potrzeb centralnego ogrzewania (m2, podzielniki kosztów, liczniki).

Ponadto zostały omówione:

 • analiza finansowa kosztów zużycia świadczeń medialnych
 • problematyka związana z refakturowaniem kosztów świadczeń medialnych,
 • problematyka podatku VAT w kontekście świadczeń medialnych. 

Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę 4EDU.

Likwidacja szkody z polisy ubezpieczeniowej Wspólnoty Madalińskiego 20

20.08.2020

W wyniku intensywnych opadów, które miały miejsce w Warszawie w dniu 29 czerwca br., doszło do poważnego zalania budynku Wspólnoty Madalińskiego 20 na poziomach 0, -1 i -2. Eliminacja skutków zalania polegała w pierwszej kolejności na osuszeniu i naprawie rozdzielni elektrycznej na poziomie -1 oraz osuszeniu szybów windowych i instalacji dźwigowych na poziomie -2. Kolejne prace obejmą osuszanie, odgrzybianie i remont ścian na klatkach schodowych na zalanych kondygnacjach. Całkowity koszt usunięcia skutków zalania przekroczy 32.000 zł. Dzięki szerokiej ochronie gwarantowanej przez polisę ubezpieczeniową Wspólnoty, wszystkie koszty napraw zostaną w pełni pokryte przez ubezpieczyciela STU ERGO HESTIA, co zostało potwierdzone stosowną decyzją wydaną przez ubezpieczyciela. Pierwsza transza środków została już wypłacona.

Powyższe zdarzanie obrazuje, jak istotne jest właściwe ubezpieczenie majątku Wspólnot mieszkaniowych. Wraz z współpracującą z EDYL kancelarią brokerską dbamy o to, aby administrowane przez nas nieruchomości posiadały możliwie szeroką ochronę ubezpieczeniową – dotyczy to nie tylko sumy ubezpieczenia, ale również aktualnej wartości odtworzeniowej nieruchomości, szerokiego wachlarza klauzul dodatkowych etc.. Warto także podkreślić, że dzięki zapewnieniu szerokiej ochrony ubezpieczeniowej oraz sprawnej procedurze zgłaszania i likwidacji szkód, w ostatnim roku Wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez EDYL otrzymały 100 % pozytywnych decyzji ubezpieczeniowych.  

Powrót do standardowych godzin pracy biura

03.07.2020

0d 1 czerwca 2020 r. biuro EDYL pracuje w standardowych godzinach. Osoby odwiedzające biuro proszone są o stosowanie środków ochrony osobistej, tj. o noszenie maseczki ochronnej oraz o zdezynfekowanie dłoni płynem znajdującym się w recepcji biura. W recepcji biura poza pracownikami firmy EDYL może przebywać maksymalnie jedna osoba. Z góry dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad. 

Wymiana podbitki dachowej w budynkach Wspólnoty Kwadratowa C&D

03.07.2020

W czerwcu br. w budynkach Wspólnoty Kwadratowa C&D zakończyliśmy wymianę podbitki dachowej. Przedmiotem prac była całkowita wymiana podbitki wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej pod panele podbitki oraz wymianą obróbek blacharskich (pas podrynnowy, nadrynnowy, wiatrownica, rynna). Remont był konieczny ze względu na błędy w montażu podbitki na etapie powstawania budynków oraz wysoki stopień zużycia istniejących obróbek. To skutkowało nieprawidłowym odprowadzenia wody opadowej z dachów, w tym przeciekami do niższych partii nieruchomości. Po wykonaniu remontu woda opadowa odprowadzana jest prawidłowo, co zostało zweryfikowane podczas wystąpujących ostatnio ulewnych opadów i burz. 

Tymczasowe zasady pracy biura

18.03.2020

W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 od 16 marca 2020 r. do odwołania biuro EDYL na ul. Spacerowej 18 jest zamknięte dla interesantów. We wszelkich sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie, e-mailem lub korespondencyjnie. Tymczasowo kontakt z biurem administracji możliwy jest pod numerem 503-994-385.

Informacja dla mieszkańców administrowanych przez EDYL nieruchomości: dane kontaktowe do administratorów i działu księgowego wywieszone są w gablotach ogłoszeniowych w budynkach. Prosimy korzystać z wskazanych tam numerów telefonów komórkowych, ponieważ pracownicy administracji wykonują swoje obowiązki w przeważającej części w trybie pracy zdalnej. Co do zasady, dział księgowy będzie udzielał informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udział w szkoleniu "Podatki Wspólnoty mieszkaniowej 2019/2020"

24.12.2019

W dniu 5 grudnia br. pracownicy działu księgowego EDYL uczestniczyli w szkoleniu "Podatki 2019/2002 oraz obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowych - najnowsze zmiany".
Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnia jak: odsprzedaż mediów przez wspólnotę, a obowiązek VAT, obowiązki wspólnoty będącej niezarejestrowanym podatnikiem - zmiany, prawo, przecznictwo, praktyka, przełom w przecznictwie w zakresie obowiązku zarejestrowania wspólnoty jako podatnika VAT, obowiązki wspólnoty będącej podatnikiem VAT, mechanizm podzielonej płatności w warunkach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, refakturowanie pśrednictwa w dostawie mediów do lokali, obowiązki wspólnoty w podatku dochodowym, ewidencja podatkowa na potrzeby podatku dochodowego.

Udział w szkoleniu "Rozliczenie roczne Wspólnoty Mieszkaniowej"

24.12.2019

W dniu 29 listopada br. pracownicy działu księgowego EDYL wzieli udział w szkoleniu "ROZLICZENIE ROCZNE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ z uwzględnieniem prawa podatkowego i obowiązki wspólnoty na kolejny rok obrotowy (wpływ prawa podatkowego na rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej)".
Podczas szkolenia omawiane były m.in. takie zagadnienia jak roczne sprawozdanie zarządu wspólnoty (m.in.  sprawozdanie podatkowe CIT 8), plan finansowo-gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej – budżet (m.in. ustalanie zaliczki na koszty eksploatacyjne, opłaty na fundusz remontowy, zaliczki na media – różne systemy rozliczeń), podatki a rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej (VAT – w tym m.in. wynajem części wspólnych, koszty utrzymania części wspólnych, koszty administrowania, VAT a media – rozbieżne podejście Ministerstwa Finansów i Sądów Administracyjnych, podatek dochodowy od osób prawnych – problem pożytków, lokali użytkowych, lokali nieużytkowych przez mieszkańców nieruchomości, problem hal garażowych, ustalanie zaliczek na CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (opodatkowanie wynagrodzenia zarządu, działalność nierejestrowana, zaliczki na PIT, najem), opłata śmieciowa, podatek od nieruchomości, itp.

Modernizacja oświetlenia w budynku Wspólnoty Kwadratowa C&D

04.10.2019

W garażach podziemnych oraz na klatkach schodowych w budynkach Wspólnoty Kwadratowa C&D została wykonana kompleksowa modernizacja oświetlenia. Tradycyjne świetlówki zostały wymienione na nowoczesne lampy ledowe z wbudowanymi czujkami ruchu. Modernizacja oświetlenia zwiększy komfort użytkowania nieruchomości, zmniuejszy zużycie energii oraz wyeliminuje koszty związane z zakupem i wymianą i serwisem przepalających się świetlówek.

Konferencja - obiekty zabytkowe: adaptacja, rewitalizacja, utrzymanie

04.10.2019

W dniu 26.09.2019 administratorzy EDYL uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Meeting Factory "Obiekty zabytkowe. Adaptracja do współczesnych funkcji użytkowych, rewitalizacja, utrzymanie.". Tematy omawiane podczas konferencji to m.in. prowadzenie remontów w obiektach zabytkowych w kontekście współpracy z Wojewódkim Konserwatorem Zabytków, skuteczne odprowadzanie wody z tarasów obiektw zabytkowych, doposażaniie obiektów w moduł CWU. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na bieżące zagadniania związane z administrowaniem nieruchomościami zabytkowymi.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej