Aktualności


Remont klatki schodowej w budynku Piaseczyńska 120

02.05.2019

W kwietniu 2019 r. zakończył się kompleksowy remont klatki schodowej oraz piwnic w budynku przy ul. Piaseczyńskiej 120. Zakres remontu obejmował m.in.: zabudowę rur gazowych, tynkowanie i malowanie ścian, położenie płytek gresowych, wkucie okablowania niskich prądów, wykonanie pionów dla instalacji teletechnicznych (tak aby wszelkie instalacje w budynku były ukryte w szachtach), montaż wyłazu dachowego doświetlającego ostatnią kondygnację, modernizację oświetlenia, montaż balustrady ze stali nierdzewnej, wymianę drzwi wejściowych do budynku ze zworą elektromagnetyczną i samozamykaczem z funkcją stopki, wymianę skrzynek pocztowych, parapetów podokiennych oraz naściennych szafek technicznych, a także kompleksową modernizację piwnic (tynkowanie i malowanie ścian, wyrównanie posadzki i malowanie posadzki farbami żywicznymi).

Efekty prac widac na załączonych zdjęciach:

Rozpoczęcie współpracy z Polską Kancelarią Brokerską (PKB)

08.04.2019

W celu zapewnienia możliwie najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia dla administrowanych przez EDYL Wspólnot Mieszkaniowych, z dniem 1 kwietnia 2019 r. EDYL nawiązał współpracę z Polską Kancelarią Brokerską (PKB). PKB specjalizuje się w obsłudze ubezpieczenia mienia i OC Wspólnot Mieszkaniowych. Współpraca przyniosła już pierwsze znakomite efekty: polisy ubezpieczenia zawarte we współpracy z PKB zapewniły znacznie szerszy niż dotychczasowy zakres ochrony przy zachowaniu bądź obniżeniu wysokości składki.

Modernizacja oświeltenia w garażu Wspólnoty Kwadratowa 3

30.08.2018

W garażu podziemnym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kwadratowa 3 dokonaliśmy modernizacji oświetlenia. Świetlówki zostały wymienione na nowoczesne lampy ledowe z wbudowanymi czujkami ruchu. Modernizacja oświetlenia zwiększy komfort użytkowania garażu, a ponadto pozwoli na uzyskanie oszczędności w postaci zmniejszonego zużycia energii oraz braku kosztów związanych z zakupem i wymianą przepalających się świetlówek.

Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku Obornicka 29

24.08.2018

W budynku Wspólnoty Obornicka 29 zamontowaliśmy urządzenie EkoRedux AX, które niweluje zbędne koszty wynikające z poboru energii biernej. Jest to autorski projekt firmy T.K. Management z Gliwic oparty na systemie sterowania i monitoringu poboru energii czynnej i biernej. Efektem instalacji urządzenia będą niższe rachunki za energię elektryczną dla Wspólnoty.

Doposażanie budynku przy ul. Sandomierskiej 18 w instalację ccwu

09.08.2018

Węzeł cieplny w budynku przy ul. Sandomierskiej 18 został doposażony w moduł centralnej ciepłej wody użytkowej (ccwu) a lokale zostały doposażone w instalację ccwu. W ramach prac wymienione zostały piony łazienkowe i kuchenne instalacji wod-kan, a w lokalach zdemontowano zbędne już piecyki gazowe. Remont przyczynił się do poprawy komfortu mieszkańców, w lokalach zyskano dodatkową przestrzeń, którą dotychczas zajmowały piecyki, a ponadto właściciele uzyskają oszczędności finansowe w postaci braku konieczności konserwacji i napraw piecyków.

Jesteśmy gotowi na RODO!

28.06.2018

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) zmodyfikowaliśmy obowiązujące w EDYL zasady dotyczące ochrony danych. Celem zmian było wprowadzenie optymalnego i zgodnego z wymogami RODO sposobu przetwarzania powierzonych informacji zawierających dane osobowe. Zmiany obejmują wdrożenie zarówno środków technicznych (takich jak np. dodatkowe zabezpieczenia informatyczne danych przechowywanych w formie elektronicznej)  jak i organizacyjnych (np. wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osób powierzających nam swoje dane, szkolenia dla pracowników, wprowadzenie wewnętrznej Polityki Ochrony Danych). Państwa dane są w EDYL bezpieczne. 

Budowa indywidualnego węzła cieplnego dla nieruchomości Grottgera 6

23.02.2018

Z inicjatywy Wspólnoty Grottgera 6 Veolia Energia S.A. sfinansowała i wybudowała dla Wspólnoty indywidualny węzeł cieplny wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotychczas budynek korzystał z węzła grupowego, który obsługiwał kilka nieruchomosci. Budowa węzła indywidualnego była konieczna ze względu na powtarzające się trudności w korzystaniu węzła grupowego (braki przejrzystych zasad rozliczeń za wykorzystane ciepło pomiędzy Wspólnotami, częste przerwy w dostawie ciepła etc.). Przygotowanie budowy węzła indywidualnego wymagało szeregu rozmów i bieżących uzgodnień z przedstawicielami Veolia Energia S.A., uruchomienia specjalnej procedury wykonawczej oraz koordynacji prac kilku zaangażowanych zespołów (wykonawca węzła, wykonawca przyłacza, ekipy elektryczne, remontowe, hydrauliczne). 

Udział w szkoleniu dot. rozliczania wspólnot mieszkaniowych w aspekcie finansowym

06.12.2017

W dniu 1 grudnia br. pracownicy działu księgowego EDYL uczestniczyli w szkoleniu "Roczne rozliczanie wspólnot mieszkaniowych w aspekcie finansowym". Istotnym elementem szkolenia było omówie aktualnych problemów występujących w rozliczaniu wspólnot, w szczególności:

  • wspólnota mieszkaniowa, a podatek dochodowy od osób prawnych (problem lokali użytkowych w świetle ostatnich interpretacji NSA),
  • rozliczanie świadczeń medialnych oraz 
  • VAT we wspólnotach (przekroczenie limitu uprawniającego do zastosowania przez Wspólnotę Zwolnienia, anjnowsze interpretacje organów pofatkowych, konieczność rejestracji wspólnoty jako czynnego podatnika VAT)

Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę 4EDU.

Udział EDYL w szkoleniu Jednolity Plik Kontrolny

10.11.2017

W związku z wprowadzeniem nowych wymogów sprawozdawczymi dla podatników (w tym dla Wspólnot Mieszkaniowych), w dniu 3 listoapda br. dział księgowy EDYL uczestniczył w szkoleniu "Jednolity Plik Kontrolny. Zmiany w kontroli skarbowej". Szkolenie zostało zorganizowane w ramach cyklu SAGE Academy. Główne tematy omawiane podczas szkolenia to:

  • Oczekiwania Ministerstwa Finansów wobec wprowadzenia JPK
  • Konsekwencje niezastosowania się do wymagań MF wynikających z JPK
  • Omówienie struktur JPK
  • Przygotowanie i wysyłka struktur JPK
  • Audyt procesów biznesowych pod kątem poprawnego generowania JPK
  • Narzędzia wspierające w przygotowaniu i wysyłce

 

 

Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Rejtana 2

30.10.2017

W ostatnim miesiącu Wspólnota Mieszkaniowa Rejtana 2 wykonała dwie ważne inwestycje – wymianę instalacji c.o. oraz wyeliminowanie przyczyny powstawania zapadliska przed budynkiem.

Po przeprowadzonej przez Wspólnotę wymianie instalacji c.o., na wniosek Wspólnoty Veolia wszczęła procedurę wymiany wyeksploatowanych wymienników ciepła c.o. i pompy c.o.. Powyższe prace zapewnią Mieszkańcom zwiększenie komfortu termicznego w lokalach i obniżą koszty ogrzewania nieruchomości.

Po wykonaniu specjalistyczną kamerą inspekcji spustu rynnowego w zapadniętej części chodnika okazało się, że należy wymienić część skorodowanej i nieszczelnej rury spustowej. Prace zostały wykonane sprawnie  umożliwiając Mieszkańcom swobodne i bezpieczne korzystanie z podwórka.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej