Aktualności


Uzyskanie w PKO BP indywidualnych warunków obsługi rachunków bankowych dla Wspólnot Mieszkaniowych

11.10.2016

Część z współpracujących z EDYL Wspólnot Mieszkaniowych korzysta z oferty banku PKO BP. W wyniku rozmów prowadzonych z ww. bankiem uzyskaliśmy dla Wspólnot Mieszkaniowych indywidualne, korzystne warunki prowadzenia i obsługi konta bankowego. Uzyskanie indywidualnych warunków możliwe było dzięki długoletniej współpracy z bankiem oraz dużej liczbie obsługiwanych rachunków.

EDYL laureatem konkursu „Lider Rynku Nieruchomości - Zarządca Roku 2016”

06.10.2016

Jest nam niezwykle miło poinformować, że nasza firma została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Lider Rynku Nieruchomości - Zarządca Roku 2016”. Konkurs został zorganizowany przez redakcję miesięcznika „Administrator” i portal zarządzania nieruchomościami - Administrator24.info. Jury konkursu doceniło m.in.  obowiązujące w naszej firmie procedury w zakresie obsługi Wspólnot Mieszkaniowych oraz wysiłek włożony w dynamiczny rozwój firmy w ciągu ostatnich kilku lat. Był to pierwszy tego typu konkurs w branży zarządców nieruchomości w Polsce. Wręczenie nagród miałomiejsce 19 października br. podczas VI Forum Zarządców Nieruchomości Lokum Expo w Kielcach. Relacja z wydarzenia dostępna jest tutaj.

 

 

Eliminacja zagrzybienia przewodów kominowych

10.11.2016

W wyniku błędów popełnionych na etapie budowy nieruchomości skropliny z pieców dwufunkcyjnych w lokalach budynku przy ul. Kwadratowej 2 zostały skierowane do wewnątrz przewodów kominowych, co skutkowało ich stałym zawilgoceniem i zagrzybieniem. W wielu miejscach grzyb przedostawał się do wewnątrz lokali powodując zagrożenie dla zdrowia Mieszkańców. W celu eliminacji zawilgocenia przewodów kominowych zostały wykonane zbiorcze piony PCV, do których podłączono odpływające z indywidualnych pieców skropliny. Następnie przewody kominowe zostały osuszone oraz kompleksowo odgrzybione. Trudnością w realizacji prac było zapewnienie dostępu do każdego z lokali w nieruchomości. Zostało to osiągnięte dzięki sprawnej i przeprowadzonej ze stosownym wyprzedzeniem akcji informacyjnej wśród Mieszkańców.

Naprawa chodnika prowadzącego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Spacerowa 10

06.10.2016

W wyniku konsekwentnie podejmowanych działań doprowadziliśmy do generalnego remontu chodnika prowadzącego do budynku przy ul. Spacerowej 10. Teren, na którym położony jest chodnik, nie należy do Wspólnoty. Podmiotem odpowiedzialnym za remont była Gmina. Potrzebę remontu chodnika zgłaszaliśmy gminie m.in.  metodą tradycyjną – pisma wysyłane pocztą, jak również poprzez aplikację mobilną - Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, gdzie przyjmowane są zgłoszenia interwencyjne oraz wnioski i pomysły związane z życiem miasta. Każdemu zgłoszeniu nadany jest właściwy numer, pod którym możma sprawdzić aktualny status sprawy.

Wymiana drzwi wyjściowych na dach w budynku przy ul. Dolnej 21b

05.09.2016

W budynku przy ul. Dolnej 21b wymienione zostały cztery drzwi prowadzące z klatek schodowych na dach budynku. Nowe drzwi zastąpiły wyeksploatowane drzwi drewniane. Nowe drzwi nie tylko zapewniają bezpieczeństwo użytkowania budynku, lecz także - dzięki zastosowanym technologiom - ograniczą utratę ciepła w nieruchomości. 

Udział w szkoleniu "Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej".

28.06.2016

Udział pracowników działu księgowego EDYL w szkoleniu "Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej w świetle ostatnich zmian. Przegląd interpretacji". Program szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Wspólnota a podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy a zaliczki wnoszone przez właścicieli, pożytki we Wspólnocie, podatek dochodowy od lokali niemieszkalnych, podatek dochodowy a orzecznictwo, podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzenia zarządu, zatrudnianie pracownika przez Wspólnotę, obowiązki wobec US, podatek dochodowy od osób fizycznych a orzecznictwo, Wspólnota a VAT, VAT a świadczenia medialne i problem ostatnich interpretacji, podatek VAT a orzecznictwo, podatek od nieruchomości od części wspólnych.

Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Dolnej 21b

22.06.2016

W administrowanym przez EDYL budynku przy ul. Dolnej 21b została dokonana wymiana pionów kanalizacji. Dzięki współpracy z zaufanym wykonawcą, stoworzeniu precyzyjnego harmonogramu prac oraz skutecznej akcji informacyjnej wśród mieszkańców, remont został przeprowadzony sprawnie i w sposób możliwie najmniej angażujący czas właściceli lokali. 

Montaż filtrów wody za wodomiarem głównym

17.06.2016

W  budynkach przy ul. Spacerowej 10, Spacerowej 20 oraz Woronicza 40 za wodomiarem głównym zamontowane zostały filtry wody wpływającej do budynków. Celem montażu filtrów jest zatrzymanie wszelkich nieczystości / osadów, które mogłyby wpłynąć na przyspieszone zużycie łopatek w wodomiarach indywidualnych oraz zapychać sitka w wylewkach kranów. 

Kompleksowy remont elewacji i dachu budynku przy ul. Nowolipie 17.

17.06.2016

Administrowany przez nas budynek, który jest objęty nadzorem konserwatora zabytków, przeszedł kompleksowy remont elewacji oraz pokrycia dachowego. W ramach remontu elewacji odtworzono zabytkową dekorację  oraz odwzorowano oryginalną kolorstykę budynku. W celu ochorny odnowionej elewacji Wspólnota zainstalowała nowoczesnej klasy system nadzoru wizyjnego. 

Udział w XVI Kongresie Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych

17.06.2016

Kongres został zorganizowany przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. Tematyka kongresu obejmowała m.in. efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - nowatoriskie rozwiązania w zakresie oprogramowania i systemów IT, ocieplenia stropodachów i piwnic, wdrożenie i funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. 

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej