Aktualności


Naprawa chodnika prowadzącego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Spacerowa 10

06.10.2016

W wyniku konsekwentnie podejmowanych działań doprowadziliśmy do generalnego remontu chodnika prowadzącego do budynku przy ul. Spacerowej 10. Teren, na którym położony jest chodnik, nie należy do Wspólnoty. Podmiotem odpowiedzialnym za remont była Gmina. Potrzebę remontu chodnika zgłaszaliśmy gminie m.in.  metodą tradycyjną – pisma wysyłane pocztą, jak również poprzez aplikację mobilną - Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, gdzie przyjmowane są zgłoszenia interwencyjne oraz wnioski i pomysły związane z życiem miasta. Każdemu zgłoszeniu nadany jest właściwy numer, pod którym możma sprawdzić aktualny status sprawy.

Wymiana drzwi wyjściowych na dach w budynku przy ul. Dolnej 21b

05.09.2016

W budynku przy ul. Dolnej 21b wymienione zostały cztery drzwi prowadzące z klatek schodowych na dach budynku. Nowe drzwi zastąpiły wyeksploatowane drzwi drewniane. Nowe drzwi nie tylko zapewniają bezpieczeństwo użytkowania budynku, lecz także - dzięki zastosowanym technologiom - ograniczą utratę ciepła w nieruchomości. 

Udział w szkoleniu "Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej".

28.06.2016

Udział pracowników działu księgowego EDYL w szkoleniu "Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej w świetle ostatnich zmian. Przegląd interpretacji". Program szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: Wspólnota a podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy a zaliczki wnoszone przez właścicieli, pożytki we Wspólnocie, podatek dochodowy od lokali niemieszkalnych, podatek dochodowy a orzecznictwo, podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzenia zarządu, zatrudnianie pracownika przez Wspólnotę, obowiązki wobec US, podatek dochodowy od osób fizycznych a orzecznictwo, Wspólnota a VAT, VAT a świadczenia medialne i problem ostatnich interpretacji, podatek VAT a orzecznictwo, podatek od nieruchomości od części wspólnych.

Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Dolnej 21b

22.06.2016

W administrowanym przez EDYL budynku przy ul. Dolnej 21b została dokonana wymiana pionów kanalizacji. Dzięki współpracy z zaufanym wykonawcą, stoworzeniu precyzyjnego harmonogramu prac oraz skutecznej akcji informacyjnej wśród mieszkańców, remont został przeprowadzony sprawnie i w sposób możliwie najmniej angażujący czas właściceli lokali. 

Montaż filtrów wody za wodomiarem głównym

17.06.2016

W  budynkach przy ul. Spacerowej 10, Spacerowej 20 oraz Woronicza 40 za wodomiarem głównym zamontowane zostały filtry wody wpływającej do budynków. Celem montażu filtrów jest zatrzymanie wszelkich nieczystości / osadów, które mogłyby wpłynąć na przyspieszone zużycie łopatek w wodomiarach indywidualnych oraz zapychać sitka w wylewkach kranów. 

Kompleksowy remont elewacji i dachu budynku przy ul. Nowolipie 17.

17.06.2016

Administrowany przez nas budynek, który jest objęty nadzorem konserwatora zabytków, przeszedł kompleksowy remont elewacji oraz pokrycia dachowego. W ramach remontu elewacji odtworzono zabytkową dekorację  oraz odwzorowano oryginalną kolorstykę budynku. W celu ochorny odnowionej elewacji Wspólnota zainstalowała nowoczesnej klasy system nadzoru wizyjnego. 

Udział w XVI Kongresie Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych

17.06.2016

Kongres został zorganizowany przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. Tematyka kongresu obejmowała m.in. efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - nowatoriskie rozwiązania w zakresie oprogramowania i systemów IT, ocieplenia stropodachów i piwnic, wdrożenie i funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. 

Artystyczny mural na elewacji budynku przy ul. Lub

16.05.2016

W ramach Festiwalu Grzesiuka zorganizowanego przez Teatr Baza w dn. 6-8 maja 2016 r., na administrowanym przez EDYL budynku przy ul. Lubkowskiej 7/9 powstał mural upamiętniający postać Stanisława Grzesiuka. Dzięki muralowi budynek zyskał atrakcyjny wygląd i stał się wizytówką okolicy. Autorom dzieła serdecznie gratulujemy!

mural

Doszczelnienie instalacji gazowej metodą polimeryzacji.

22.02.2016

Metoda zastosowana na jednej z administrowanych przez nas nieruchomości pozwoliła uszczelnić całą instalację gazową, od zaworu głównego do odbiorników gazu, eliminując wszystkie nieszczelności. W zastosowanej metodzie polimer wnika w połączenia gwintowe pod ciśnieniem ok. 7 barów i uszczelnia je w sposób trwały i niezawodny. Powłoka uszczelniająca nie podlega starzeniu się. Jest niewrażliwa na wibracje i odkształcenia konstrukcji budynku.

Wydzierżawienie od Zarządu Mienia Skarbu Państwa t

22.02.2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców odnośnie estetyki terenu zielonego wokół nieruchomości, podjęliśmy działania, których efektem było wydzierżawienie terenu wokół budynku i zagospodarowanie go zgodnie z wolą mieszkańców - na wydzierżawionym terenie zostały posadzone kwiaty i krzewy. W procedurze przetargowej wskazaliśmy właścicielowi terenu przepis, dzięki czemu stawka za dzierżawę została obniżona 10-krotnie w porównaniu do stawki rozpisanej pierwotnie w dokumentacji przetargowej.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej