Aktualności


Modernizacja oświeltenia w garażu Wspólnoty Kwadratowa 3

30.08.2018

W garażu podziemnym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kwadratowa 3 dokonaliśmy modernizacji oświetlenia. Świetlówki zostały wymienione na nowoczesne lampy ledowe z wbudowanymi czujkami ruchu. Modernizacja oświetlenia zwiększy komfort użytkowania garażu, a ponadto pozwoli na uzyskanie oszczędności w postaci zmniejszonego zużycia energii oraz braku kosztów związanych z zakupem i wymianą przepalających się świetlówek.

Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku Obornicka 29

24.08.2018

W budynku Wspólnoty Obornicka 29 zamontowaliśmy urządzenie EkoRedux AX, które niweluje zbędne koszty wynikające z poboru energii biernej. Jest to autorski projekt firmy T.K. Management z Gliwic oparty na systemie sterowania i monitoringu poboru energii czynnej i biernej. Efektem instalacji urządzenia będą niższe rachunki za energię elektryczną dla Wspólnoty.

Doposażanie budynku przy ul. Sandomierskiej 18 w instalację ccwu

09.08.2018

Węzeł cieplny w budynku przy ul. Sandomierskiej 18 został doposażony w moduł centralnej ciepłej wody użytkowej (ccwu) a lokale zostały doposażone w instalację ccwu. W ramach prac wymienione zostały piony łazienkowe i kuchenne instalacji wod-kan, a w lokalach zdemontowano zbędne już piecyki gazowe. Remont przyczynił się do poprawy komfortu mieszkańców, w lokalach zyskano dodatkową przestrzeń, którą dotychczas zajmowały piecyki, a ponadto właściciele uzyskają oszczędności finansowe w postaci braku konieczności konserwacji i napraw piecyków.

Jesteśmy gotowi na RODO!

28.06.2018

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) zmodyfikowaliśmy obowiązujące w EDYL zasady dotyczące ochrony danych. Celem zmian było wprowadzenie optymalnego i zgodnego z wymogami RODO sposobu przetwarzania powierzonych informacji zawierających dane osobowe. Zmiany obejmują wdrożenie zarówno środków technicznych (takich jak np. dodatkowe zabezpieczenia informatyczne danych przechowywanych w formie elektronicznej)  jak i organizacyjnych (np. wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osób powierzających nam swoje dane, szkolenia dla pracowników, wprowadzenie wewnętrznej Polityki Ochrony Danych). Państwa dane są w EDYL bezpieczne. 

Budowa indywidualnego węzła cieplnego dla nieruchomości Grottgera 6

23.02.2018

Z inicjatywy Wspólnoty Grottgera 6 Veolia Energia S.A. sfinansowała i wybudowała dla Wspólnoty indywidualny węzeł cieplny wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotychczas budynek korzystał z węzła grupowego, który obsługiwał kilka nieruchomosci. Budowa węzła indywidualnego była konieczna ze względu na powtarzające się trudności w korzystaniu węzła grupowego (braki przejrzystych zasad rozliczeń za wykorzystane ciepło pomiędzy Wspólnotami, częste przerwy w dostawie ciepła etc.). Przygotowanie budowy węzła indywidualnego wymagało szeregu rozmów i bieżących uzgodnień z przedstawicielami Veolia Energia S.A., uruchomienia specjalnej procedury wykonawczej oraz koordynacji prac kilku zaangażowanych zespołów (wykonawca węzła, wykonawca przyłacza, ekipy elektryczne, remontowe, hydrauliczne). 

Udział w szkoleniu dot. rozliczania wspólnot mieszkaniowych w aspekcie finansowym

06.12.2017

W dniu 1 grudnia br. pracownicy działu księgowego EDYL uczestniczyli w szkoleniu "Roczne rozliczanie wspólnot mieszkaniowych w aspekcie finansowym". Istotnym elementem szkolenia było omówie aktualnych problemów występujących w rozliczaniu wspólnot, w szczególności:

  • wspólnota mieszkaniowa, a podatek dochodowy od osób prawnych (problem lokali użytkowych w świetle ostatnich interpretacji NSA),
  • rozliczanie świadczeń medialnych oraz 
  • VAT we wspólnotach (przekroczenie limitu uprawniającego do zastosowania przez Wspólnotę Zwolnienia, anjnowsze interpretacje organów pofatkowych, konieczność rejestracji wspólnoty jako czynnego podatnika VAT)

Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę 4EDU.

Udział EDYL w szkoleniu Jednolity Plik Kontrolny

10.11.2017

W związku z wprowadzeniem nowych wymogów sprawozdawczymi dla podatników (w tym dla Wspólnot Mieszkaniowych), w dniu 3 listoapda br. dział księgowy EDYL uczestniczył w szkoleniu "Jednolity Plik Kontrolny. Zmiany w kontroli skarbowej". Szkolenie zostało zorganizowane w ramach cyklu SAGE Academy. Główne tematy omawiane podczas szkolenia to:

  • Oczekiwania Ministerstwa Finansów wobec wprowadzenia JPK
  • Konsekwencje niezastosowania się do wymagań MF wynikających z JPK
  • Omówienie struktur JPK
  • Przygotowanie i wysyłka struktur JPK
  • Audyt procesów biznesowych pod kątem poprawnego generowania JPK
  • Narzędzia wspierające w przygotowaniu i wysyłce

 

 

Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Rejtana 2

30.10.2017

W ostatnim miesiącu Wspólnota Mieszkaniowa Rejtana 2 wykonała dwie ważne inwestycje – wymianę instalacji c.o. oraz wyeliminowanie przyczyny powstawania zapadliska przed budynkiem.

Po przeprowadzonej przez Wspólnotę wymianie instalacji c.o., na wniosek Wspólnoty Veolia wszczęła procedurę wymiany wyeksploatowanych wymienników ciepła c.o. i pompy c.o.. Powyższe prace zapewnią Mieszkańcom zwiększenie komfortu termicznego w lokalach i obniżą koszty ogrzewania nieruchomości.

Po wykonaniu specjalistyczną kamerą inspekcji spustu rynnowego w zapadniętej części chodnika okazało się, że należy wymienić część skorodowanej i nieszczelnej rury spustowej. Prace zostały wykonane sprawnie  umożliwiając Mieszkańcom swobodne i bezpieczne korzystanie z podwórka.

Nowa usługa dla Mieszkańców - serwis techniczny w lokalach

20.10.2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców administrowanych przez nas nieruchomości, wprowadziliśmy nową usługę polegającą na wykonywaniu prac technicznych w indywidualnych lokalach. Serwis techniczny obejmuje takie dziedziny jak elektryka, hydraulika, malowanie oraz remonty, usługi ślusarskie, szklarskie, usługi "złotej rączki" oraz inne nietypowe jak prace jak np. skręcanie mebli. Korzystając z bazy sprawdzonych i solidnych wykonawców zapewniamy wysoki poziom usług, terminowość oraz gwarancję konkurencyjnych cen.

 

Docieplenie stropu garaży podziemnych w budynku przy ul. Kwadratowej 2

20.10.2017

W garazu podziemnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Kwadratowej 2 w Józefosławiu wykonane zostało docieplenie stropu styropianem grubości 100 mm. Docieplenie znacznie ograniczy utratę ciepła przez budynek oraz poprawi komfort cieplny mieszkańców lokali znajdujących się bezpośrednio nad garażem. 

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej