Aktualności


Deszczówka - pozyskanie dofinansowania 30.000 zł

24.04.2024

W kwietniu i w maju 2024 r. dla Wspólnot Mieszkaniowych Republikańska 26, Topograficzna 9 oraz Bekasów 46-46D pozyskaliśmy ze środków m.st. Warszawy dofinansowanie w łącznej wysokości 30.000 zł na wykonanie instalacji do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. W efekcie budowy urządzeń do zbierania wody deszczowej Wspólnoty zaoszczędzą środki finansowe wykorzystywane na opłaty za wodę służącą do podelewania terenu zewnętrznego i ogródków użytkowanych przez Mieszkańców budynków. 

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej