Porady


Kim jest zarządca nieruchomości?

19.02.2016

Zarządca nieruchomości ogrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych lub biurowo-przemysłowych. Zarządzaniem nieruchomościami mogą zajmować się pojedyncze osoby lub wyspecjalizowane firmy. Główny warunek jest jednak jeden – posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Czasy, gdy w czynie społecznym mieszkańcy dobrowolnie i z uśmiechem sprzątali własne osiedla oraz zajmowali się niezbędnymi naprawami dawno już minęły. Obecnie nawet najmniejsze obiekty lub osiedla mieszkaniowe obsługiwane są przez osoby lub firmy, które specjalizują się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami.

Takie rozwiązanie jest Dla właściceli nieruchomości (ale także dla Zarządów Wspólnot lub Spółdzielni MIeszkaniowych) takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej praktyczne oraz bezpieczniejsze. Dobry zarządca nieruchomości potrafi bowiem kompleksowo zadbać o nieruchomość oraz interesy jej właściceli i użytkowników, m.in. poprzez zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości, obniżenia kosztów eksploatacji, czy wprowadzenie rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństo i komfort użytkowania nieruchomości. Często z pomocy zarządcy warto skorzystać już na etapie projektowania nieruchomości. Taka współpraca pozwala uniknąć błędów budowlanych i projektowych, które w późniejszym czasie mogą w znaczący sposób utrudnić użytkowanie i obsługę obiektu.

Zarządcy nieruchomości współpracują w szczególności z:

- wspólnotami mieszkaniowymi,
- deweloperami,
- właścicielami nieruchomości zorganizowanych w ramach osiedli,
- właścicielami nieruchomości prywatnych,
- władzami miast.

Firmy, które specjalizują się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami, stanowią dla właścicieli obiektów wręcz nieograniczoną pomoc. Do kompetencji zarządcy nieruchomości należy między innymi:

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej nieruchomości,
- planowanie oraz nadzór nad kontrolami technicznymi oraz przeglądami, które są
  wymagane prawem budowlanym,
- zagwarantowanie dostaw prądu, wody, gazu, wywozu śmieci oraz pozostałych nieczystości,
- kontrola utrzymania czystości oraz ogólnego porządku,
- organizowanie prac remontowych i konserwarorskich (wybór kontrahenta, negocjajca warunków umowy etc.),
- nadzór nad usuwaniem awarii i usterek, oraz nad prowadzonymi pracami remontowymi
- zapewnienie właściwej gospodarki finansowo-rachunkowej nieruchomości,
- zapewnienie ubezpieczenia dla nieruchomości i egzekwowanie wypłat z polisy,
- przygotowanie raportów na temat kondycji finansowej,
- przygotowanie planu działań optymalizujących koszty funkcjonowania nieruchomości,

Jak widać z powyższego zestawienia, ilość obowiązków zarządcy nieruchomości może być bardzo obszerna i w każdym przypadku zależy od potrzeb danej nieruchomości i jej właścicieli. Współpraca z kompetentną firmą administrującą, która rzetelnie wykonuje powierzone obowiązki i silną ręką sprawuje opiekę nad nieruchomością, sprawi, że właściciel nieruchomości  - niezależnie od tego, czy jest to deweloper, czy osoba prywanta - nie będzie musiał angażować w to zadanie swojego czasu i uzyska komfort związany z powierzeniem spraw profesjonaliście.  

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej