Porady


Dlaczego warto inwestować w zarządcę nieruchomości

19.02.2016

Skuteczna administracja nieruchomościami wymaga czasu, doświadczenia oraz wysokich kompetencji, zwłaszcza techniczno-organizacyjnych. Dobry zarządca nieruchomości możne w znaczący sposób obniżyć koszty funkcjonowania obiektu oraz poprawić jakość obsługi mieszkańców oraz firm, które wynajmują lokale usługowe. Inwestowanie we współpracę z zarządcą ma więc głęboki sens.

Osoba lub firma, która zarządza daną nieruchomością lub zespołem budynków jest często pierwszą linią kontaktu mieszkańców i najemców we wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości. To od decyzji i działań zarządcy zależy, jak sprawnie przebiegć będą wszelkie kontakty z właścicielami, naprawy, inwestycje, remonty etc. Rola zarządcy nieruchomości już dawno przestała się ograniczać wyłącznie do czystego „administrowania” obiektem i zmierza w kierunku szeroko rozumianego partnerstwa dla rozwoju nieruchiomości. Działania zarządcy mają wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku dewelopera, wspólnoty mieszkaniowej oraz jej członków (właściceli lokali). 

Wielu właścicieli obiektów coraz dokładniej rozumie to, jak wiele korzyści może przynieść taka owocna współpraca. Jak się okazuje, takich zalet jest bardzo dużo. Wynika to przede wszystkim z szerokich kompetencji, jakie posiadają profesjonalni zarządcy. Do głównych zalet możemy zaliczyć m.in.:

Oszczędność czasu

Samodzielne rozwiązywanie występujących problemów przez dewelopera lub wspólnotę mieszkaniową jest bardzo czasochłonne i niejednokrotnie przekracza możliwości inwestora lub zarządu. Zatrudnienie zarządcy nieruchomości jest doskonałym rozwiązaniem na to, aby oszczędzać czas. Wybrany zarządca w imieniu właściciela zajmie się kontrolą wszystkich spraw, które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Możemy tu chociażby wymieć dbanie o stan techniczny, przeglądy, utrzymanie porządku, egzekwowanie zobowiązań kontrahantów, czy stały nadzór nad gospodarką finansową.

Oszczędność pieniędzy

Zatrudnienie jednego, dobrego zarządcy nieruchomości należy traktować nie jako koszt, który trzeba ponieść, ale jako inwestycję, która przynosi wymierne korzyści juz od pierwszego dnia współpracy. Współpraca z zarządcą, który posiada właściwe kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu spraw nieruchomości może przynieść realne oszczędności finansowe. Zarządca proponuje rozwiązania dopasowane do potrzeb danej nieruchomości, dba o jej gospodarkę finansową, a posiadając orientację w aktualnych cenach usług i stosowanych technologiach pozwala wyeliminować ryzyko przepłaconych inwestycji. Oszczędności mogą być także generowane poprzez dobór wyłącznie sprawdzonych firm realizujących dla wspólnoty lub dewelopera poszczególne prace.

Fachowe doradztwo

Właściciele już istniejących nieruchomości mogą liczyć na fachową pomoc zarządcy np. przy opracowaniu procedur i przepisów dotyczących funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, rozliczeń mediów, eksploatacji nieruchomości, kontroli stanu technicznego, czy wyboru ekip remontowo-budowlanych. Zatrudnienie zarządcy nieruchomości warto rozważyć już w momencie podjęcia decyzji, np. o rozpoczęciu budowy osiedla mieszkaniowego lub biurowego. Współpraca na początku fazy projektowej jest bardzo ważna i z reguły przynosi duże korzyści. Zarządca może w imieniu inwestora wskazać wady projektu, które mogą w przyszłości generować niepotrzebne koszty i mieć negatywny wpływ na relacje deweloper-nabywca nieruchomości. Zadaniem zarządcy jest zasugerowanie takich zmian, które ułatwią pracę zamiast ją utrudniać. 


Spokojne, planowe zarządzanie nieruchomością


Kompetentny zarządca nieruchomości jest gwarantem tego, że obiekt będzie nadzorowany w sposób kompleksowy. Administrator nieruchomości jest bowiem odpowiedzialny za ogół spraw dotyczących funkcjonowania budynku. Chodzi tu przede wszystkim o:

- stały nadzór techniczny i zapewnienie sprawnej eliminacji usterek i awarii,
- kontrolę firm zewnętrznych wykonujących prace remontowe, serwisowe,
- zapewnienie kontroli wymaganych przepisami prawa budowlanego i realizację zaleceń pokontrolnych,
- nadzór nad gospodarką finansowo-ekonomiczną nieruchomości
- obsługę administracyjną mieszkańców i najemców (rozliczenie czynszów, mediów, wydawanie zaświadczeń, udzielanie informacji etc.),

Budowanie pozytywnego wizerunku

Współpraca z zarządcą nieruchomości ma bardzo duże znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku właściciela obiektu. Wizerunek ten może być wypracowany m.in. poprzez zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości, dbanie i jej estetykę, partnerską współpracę z firmami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości, najwyższą jakość obsługi mieszkańców oraz użytkowników lokali usługowych. Udana współpraca, która objawia się między innymi w sprawnym reagowaniu w obliczu trudnych sytuacji (remonty, awarie, usterki, konflikty) oraz soldnej opiece technicznej pozwala zarządcy nieruchomości na budowanie trwałych więzi z właścicelami nieruchomości. Zaufanie na linii zarządca- właścicela jest jednym z podstawowych elementów niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania każdej nieruchomości.

 

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej