Aktualności


Udział administratorów w szkoleniu "Prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych"

23.02.2022

W dniu  23 lutego 2022 r. administratorzy EDYL uczestniczyli w szkoleniu "Organizacja zebrania wspólnoty mieszkaniowej z uwzględnieniem wpływu pandemii". Na szkoleniu omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.:

  • czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd,
  • tryb podejmowania uchwał,
  • tryb zwołania zebrania wspólnoty, wzór pełnomocnictwa, zawiadomienia o zebraniu,
  • przebieg zebrania,
  • wpływ COVID-19 na organizację zebrania,
  • podejmowanie uchwał w dobie pandemii,
  • zasady zaskarżania uchwał,
  • planowane zmiany w Ustawie o własności lokali.

Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy zarządcami wspólnot i omówienia praktycznych aspeltów prowadzenia zebrań wspólnot w czasem pandemii. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr. Ewę Spigarską w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez 4EDU.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej