Aktualności


Udział działu księgowego w szkoleniu "Roczne mediów w praktyce"

20.06.2022

W dniu  20 czerwca a br. dział księgowy EDYL uczestniczył w szkoleniu " ASPEKTY FINANSOWO - PODATKOWE ROZLICZANIA MEDIÓW W PRAKTYCE ZARZĄDCY/ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI". Na szkoleniu omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.:

  • Najnowsze zmiany w podatku VAT (istota świadczeń medialnych, regulacje prawne, taryfy, zasady rozliczeń z dostawcą mediów, regulaminy wewnętrzne).
  • Podział finansowy kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w różnych wariantach (tj.. gdy brak jest urządzeń pomiarowych, gdy każdy lokal posiada urządzenia pomiarowe oraz, gdy w budynku znajdują się zarówno lokale opomiarowane jak i nieopomiarowane).
  • Zasady finansowe rozliczania energii cieplnej w zależności od źródła dostawy (koszty energii zużytej na potrzeby ogrzania lokali, opłata stała, koszty energii zużytej do podgrzania wody, zasady podziału energii na CO i CW., klucze rozliczeniowe dla potrzeb centralnego ogrzewania - m2 , podzielniki kosztów, liczniki oraz problem lokali użytkowych)
  • Pozostałe świadczenia medialne (gaz, wywóz nieczystości stałych (bieżące problemy)
  • Analiza finansowa kosztów zużycia świadczeń medialnych.
  • Problemy związane z refakturowaniem kosztów świadczeń medialnych

Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr. Ewę Spigarską w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez 4EDU.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej