Aktualności


Skuteczna sądowa licytacja zadłużonego lokalu

08.07.2021

Po podjęciu stosownej uchwały i skierowaniu do sądu powództwa o licytację lokalu będącego własnością jednego z członków Wspólnoty Kwadratowa C&D, który długotrwale zalegał z zapłatą należnych opłat na rzecz Wspólnoty, doprowadzaliśmy do uzyskania pozytywnego dla Wspólnoty wyroku sądu i zlicytowania mieszkania dłużnika na licytacji komorniczej. Oprócz zaangażowania naszych administratorów, znaczącą rolę w pozytywnym zakończeniu sprawy odegrała współpraca z doświadczoną kancelarią prawną oraz firmami pośredniczącymi w obrocie nieruchomościami. Procedura była wieloetapowa i żmudna, gdyż w trakcie procesu i postępowania egzekucyjnego dłużnik zaskarżał większość postanowień sądu i komornika. Trudnością na ostatnim etapie było przygotowanie przez komornika i zatwierdzenie przez Sąd  planu podziału, gdyż w księdze wieczystej budynku wpisane są hipoteki ustanowione na rzecz nieistniejącego już banku. Po rozwiązaniu problemów związanych z doręczeniem planu podziały następcy prawnemu ww. banku oraz pozytywną weryfikacją braku wymagalnej wierzytelności po stronie następcy banku, ostatecznie, w wyniku skutecznej sądowej licytacji lokalu Wspólnota otrzymała blisko 300.000 zł, które zostaną przeznaczone na potrzeby remontowe nieruchomości wspólnej.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej