Aktualności


Doposażanie budynku przy ul. Sandomierskiej 18 w instalację ccwu

09.08.2018

Węzeł cieplny w budynku przy ul. Sandomierskiej 18 został doposażony w moduł centralnej ciepłej wody użytkowej (ccwu) a lokale zostały doposażone w instalację ccwu. W ramach prac wymienione zostały piony łazienkowe i kuchenne instalacji wod-kan, a w lokalach zdemontowano zbędne już piecyki gazowe. Remont przyczynił się do poprawy komfortu mieszkańców, w lokalach zyskano dodatkową przestrzeń, którą dotychczas zajmowały piecyki, a ponadto właściciele uzyskają oszczędności finansowe w postaci braku konieczności konserwacji i napraw piecyków.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej